Sinónimos de falúa

balandralandra, balandro, batel, lancha, chalupa, jábegabega, barquichuelo, canoa, barquilla, bote, caique, chalana, gabarra, yola, barcaza, lanchón, barca, embarcación, lanchancha, esquife